EnergieRijk Den Haag viert tekenen Warmteconvenant en plaatsen van Stadsbatterij

Meerdere grote (semi-)publieke en private vastgoedeigenaren hebben met Eneco een samenwerkingsovereenkomst om samen het warmtenet in het centrumgebied van Den Haag verder te verduurzamen.

Met een videoboodschap van minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en in aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen, gedeputeerde Rijkaart van de provincie Zuid-Holland en wethouder Kapteijns van de gemeente Den Haag is ook de Stadsbatterij in werking gesteld. Met de Stadsbatterij kan ervaring worden opgedaan met het gebruik van accu’s om zo het overvolle elektriciteitsnet in stedelijk gebied te ontlasten.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “We weten allemaal dat we werk moeten maken van de energietransitie. Het is daarin belangrijk dat we als Rijk in de praktijk brengen wat wij van anderen verlangen. Met dit Warmteconvenant werken we aan de verduurzaming van onze overheidsgebouwen. Dat brengt ons weer een stap dichterbij om in 2030 een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben.”

Warmteconvenant: samenwerken om verduurzaming mogelijk te maken

Met het ondertekenen van het Warmteconvenant zetten Rijksvastgoedbedrijf, provincie Zuid-Holland, BAM, Unie van Waterschappen, Nationale Politie, en Haaglanden Medisch Centrum samen met Eneco een volgende stap op de weg om het stadsverwarmingsnet in Den Haag verder te verduurzamen. Zij zullen kennis over verduurzamingsmaatregelen en initiatieven gaan uitwisselen en concrete maatregelen nemen, zoals het testen van de impact van temperatuurverlaging bij alle gebouwen van de partners. Eerste onderzoeksresultaten geven aan dat ook met een lagere aanvoertemperatuur van het stadsverwarmingsnet de gebruikers een comfortabele werkplek blijven ervaren, met minder energiegebruik en minder CO2-uitstoot tot gevolg.

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten: “Met het tekenen van dit warmteconvenant bereiken we een nieuwe mijlpaal. Hierdoor kunnen we samen een volgende stap zetten naar een verdere verduurzaming van het stadsverwarmingsnet in Den Haag.”

Elektriciteitsnet ontlasten met de Stadsbatterij

Als gevolg van de verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving is krapte ontstaan op het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk dat kennis wordt opgedaan met het opslaan en onttrekken van elektriciteit met behulp van batterijen. Met de Stadsbatterij kan duurzame energie worden gebruikt op andere momenten dan deze wordt opgewekt, kan elektriciteit worden geladen wanneer deze ruim - dus goedkoop - voorhanden is, bijvoorbeeld bij veel wind of overvloedige zonneschijn. Daarnaast worden pieken en dalen in het lokale elektriciteitsnet met de Stadsbatterij opgevangen en wordt het net daarmee ontlast. En op de wat langere termijn zouden batterijen zoals de Stadsbatterij ingezet kunnen worden in zogenaamde Smartgrids.

Met de ingebruikname van de Stadsbatterij wordt ervaring opgedaan met energieopslag in de stad. De batterij is geplaatst in de onderdoorgang van Rijnstraat 8 en verzorgt (deels) de elektriciteitsvoorziening van het kantoorgebouw van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken en COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek.

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten: “De Stadsbatterij stelt ons in staat om in het centrum van onze hofstad te leren hoe deze manier van energie opslaan precies werkt voor het gebruik in ons vastgoed.”

De Stadsbatterij is een initiatief van EnergieRijk Den Haag en is tot stand gekomen met medewerking van Ateps, BAM, Invesis, TROEF Energy en het Rijksvastgoedbedrijf.

Over Energierijk Den Haag (ERDH)

ERDH is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners dat streeft naar de volledige verduurzaming van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. Opgedane kennis en ervaring delen we met andere vastgoedeigenaren- en beheerders om er zo samen voor te zorgen dat overheidsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.