Veelgestelde vragen

Contact

 • Hoe kan ik contact opnemen met BAM Energy Systems?
  • In geval van defecten of storingen aan uw duurzame energiesysteem kunt u telefonisch contact opnemen met de onderhoudspartij via het nummer dat u schriftelijk of per e-mail heeft ontvangen. 
  • Heeft u uw duurzame energiesysteem (af)gekocht waarbij de garantieperiode van twee jaar is verlopen en heeft u geen onderhoudscontract, dan dient u zelf afspraken te maken met met een onderhoudspartij.
  • Voor vragen over de maandelijkse facturatie (huur/lease) kunt u contact opnemen met Zero Friction via facturatie@bes.bam.com of 088 – 71 23 746.
  • Voor vragen over ((af)koop)facturen van uw energiesysteem kunt u contact opnemen met debiteurenbeheer via facturatie.bfs@bam.com.
  • Heeft u vragen over het energiesysteem? Kijk dan eerst op onze website bij bewonersinformatie of de veelgestelde vragenlijst. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info.bes@bam.com, altijd onder vermelding van uw bouwnummer/adres, project(fase). Meldingen over storingen en defecten of vragen over facturen die ons via dit e-mailadres bereiken, nemen wij niet in behandeling.

Contractuele wijzigingen

 • Hoe geef ik wijzigingen in mijn gegevens door?

  Als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u uw nieuwe gegevens mailen naar info.bes@bam.com met het volgende onderwerp: projectnaam + fase, adres of bouwnummer: wijziging contract/betaalgegevens.

 • Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

  Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat de overdracht goed verloopt. Hiervoor hebben we een verhuisformulier en/of contractovername beschikbaar. Deze formulieren kunt u bij ons opvragen via info.bes@bam.com.

 • Kan ik mijn gehuurde individuele systeem afkopen?

  Ja, dat is mogelijk. U kunt op elk gewenst moment de energievoorziening afkopen. Het is per situatie verschillend wat de afkoopprijs is. Veelal zijn de afkoopsommen voor de eerste tien jaar opgenomen in de bijlage van uw contract.

 • Ik wil mijn contract veranderen, kan dat?

  Als u bij ons huurt is het mogelijk om het systeem af te kopen. In dat geval verandert het contract van huur naar koop. Als u ervoor heeft gekozen om het systeem af te kopen dan is het niet meer mogelijk om het systeem om te zetten naar huur.

Financieel

 • Wanneer kan ik mijn jaarafrekening verwachten?

  Als u warmte van ons afneemt, ontvangt u één keer per jaar een afrekening. De periode loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De afrekening ontvangt u tegelijkertijd met de voorschotnota van de komende periode. Deze kunt u eind oktober verwachten.

 • Wanneer ontvang ik mijn facturen?

  Op basis van de projectspecificaties kan er op drie verschillende manieren gefactureerd worden.

  1. In geval van (af)koop van de individuele duurzame energievoorziening ontvangt u van ons een eenmalige factuur of facturen op basis van de termijnen zoals genoemd in uw overeenkomst.
  2. In geval van huur van de individuele duurzame energievoorziening factureren wij maandelijks.
  3. In geval van collectieve energievoorzieningen factureren wij maandelijks een voorschot waarbij we één keer per jaar de jaarafrekening opmaken.
 • Hoe kan ik BTW terugvragen van mijn zonnepanelen?

  Als eigenaar van uw zonnepanelen kunt u BTW terugvragen. De hoogte van de BTW teruggave is afhankelijk van het type montage. Wanneer uw zonnepanelen op het dak worden bevestigd (er is ruimte tussen de dakbedekking en de zonnepanelen) kunt u de gehele BTW terugvragen. Wanneer uw zonnepanelen in-dak liggen (de zonnepanelen liggen op gelijke hoogte met uw dakbedekking) kunt u een deel van de BTW terugvragen omdat de zonnepanelen hier deels als dakbedekking fungeren.

  Bij de Belastingdienst kunt u alle benodigde informatie vinden over de BTW teruggave van uw zonnepanelen. U ontvangt van ons een gespecificeerde factuur om de BTW teruggave te kunnen aanvragen.

  Belastingdienst

 • Hoe werkt de verrekening van de door mij opgewekte energie met mijn energieleverancier?

  Op dit moment worden de zonnepanelen nog verrekend op basis van de salderingsregeling. De hoeveelheid door u opgewekte energie wordt in mindering gebracht op de energie die u van het net heeft gehaald. Bijvoorbeeld: u heeft 2000 kWh gebruikt in uw woning en u heeft 924 kWh zelf opgewekte stroom terug geleverd aan het net. U betaalt in dit rekenvoorbeeld dus 1076 kWh aan stroom aan uw energieleverancier. Deze salderingsregeling is echter aan wijzigingen onderhevig. De meest recente informatie vindt u door te zoeken op 'salderingsregeling' op de site van de Rijksoverheid.

  Zie informatiepagina Rijksoverheid

 • Kan ik de duurzame energievoorziening meefinancieren?

  In de meeste gevallen is het mogelijk om de duurzame energievoorziening mee te financieren. Uw hypotheekadviseur kan u daar meer over vertellen.

 • Wanneer krijg ik mijn eerste factuur?

  Doorgaans kunt u tijdens de bouw van uw woning kiezen voor koop of huur van uw duurzame energievoorziening. Dit is afhankelijk van uw projectspecificaties. Als u de energievoorziening koopt betaalt u de installatie op basis van drie betalingstermijnen. Deze kunt u terugvinden op uw keuzeformulier of in uw contract. Op het moment dat u de energievoorziening huurt heeft u een maandelijkse verplichting aan ons. U kunt deze op basis van een automatische incasso of een factuur maandelijks aan ons betalen. Deze maandelijkse termijnen gaan in na de bouwkundige oplevering van uw woning.

Garantie

 • Hoe lang is de garantieperiode?

  Wanneer u de duurzame energievoorziening huurt garanderen wij een werkend systeem zolang het huurcontract van kracht is. Wanneer u de energievoorziening koopt hanteren wij een standaard garantieperiode van twee jaar na de (bouwkundige) oplevering van uw woning. Het is mogelijk dat elementen van de energievoorziening na deze twee jaar nog wel onder de productgarantie vallen van de leverancier. Dit kunt u vinden in de documentatie behorende bij uw duurzame energievoorziening.

 • Wat valt er onder garantie?

  Storingen en defecten, die niet door eigen toedoen zijn ontstaan, vallen onder de standaard twee jaar garantie. Voor de exacte voorwaarden van de garantie verwijzen wij u naar de contractstukken.

 • Wat als het systeem een storing heeft buiten de garantieperiode?

  Indien u een onderhoudscontract heeft bij BAM Energy Systems dan kunt u contact opnemen met de servicedesk. Indien u geen onderhoudscontract heeft dan kunt u zelf een installateur kiezen om de storing te verhelpen.

 • Hoe wordt de duurzame energievoorziening opgeleverd?

  Op het moment dat uw woning aan u wordt opgeleverd wordt ook de duurzame energievoorziening aan u overgedragen. Dit doen wij door middel van het overdragen van de bijbehorende documentatie. Deze documentatie wordt op twee momenten in het bouwproces aan u verstrekt. Wij streven ernaar om het eerste deel van de documentatie voor de bouwkundige oplevering aan u te verstrekken. Onder andere bevat het eerste deel van de documentatie: datasheets, gebruikershandleidingen van de leverancier, gebruikershandleidingen vanuit ons om u eenvoudig op weg te helpen en een restpuntenformulier. Het tweede deel van de documentatie bevat revisietekeningen en in bedrijfstellingsformulieren. Deze verstrekken wij na de bouwkundige oplevering.

 • Hoe werkt het restpuntenformulier?

  In het eerste deel van de documentatie die u ontvangt zit een restpuntenformulier. Op dit formulier kunt u eventuele gebreken en of storingen melden bij de bouwkundige oplevering van uw woning. Wij begrijpen dat u wellicht niet beschikt over de kennis om het systeem volledig te controleren. Wij vragen u niet de installatie op basis van functioneren te controleren. Het restpuntenformulier is voornamelijk bedoeld voor visuele gebreken.

  Hieronder enkele voorbeelden:

  • Zonnepanelen: één van mijn zonnepanelen ligt schuin ten opzichte van de rest.
  • Omvormer: deze is beschadigd aan de linkerzijde of deze lijkt in storing te staan vanwege het rode lampje.
  • Warmtepomp: er zit een deukje aan de voorkant van de warmtepomp of de warmtepomp geeft alarmcode X.

  Als het gebrek met een afbeelding kan worden verduidelijkt vragen wij u deze afbeelding met het formulier mee te sturen. Dit formulier dient binnen vijf werkdagen na de bouwkundige oplevering aan ons retour gestuurd te zijn. Als wij binnen deze termijn geen restpuntenformulier van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen gebreken heeft gevonden en u akkoord gaat met de installatie. Op het moment dat wij van u een restpuntenformulier retour ontvangen zal de projectleiding de gebreken beoordelen en in behandeling nemen.

Onderhoud / storing

 • Kan ik een onderhoudscontract afsluiten?

  U kunt alleen gebruik maken van het onderhoudscontract als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht waar BAM Energy Systems de duurzame energievoorziening heeft geplaatst en het contract u bij de documentatie is aangeboden.

 • Wat houdt het onderhoudscontract in?

  Het onderhoudscontract zorgt ervoor dat u als eigenaar van de energievoorziening volledig wordt ontzorgd. Zolang het onderhoudscontract loopt, verzorgt BAM Energy Systems het preventieve onderhoud, storingsopvolging en eventuele vervangingen.

 • Wat is de duur van het onderhoudscontract?

  De duur van het onderhoudscontract is standaard tien jaar. U kunt dit jaarlijks opzeggen, wij hanteren een opzegtermijn van een maand. Opzeggen dient te geschieden schriftelijk of per e-mail minimaal één maand voor het einde van het lopende contractjaar.

 • Waar kan ik een storing melden?
  • In geval van defecten of storingen aan uw duurzame energiesysteem kunt u telefonisch contact opnemen met de onderhoudspartij via het nummer dat u schriftelijk of per e-mail heeft ontvangen. 
  • Heeft u uw duurzame energiesysteem (af)gekocht waarbij de garantieperiode van twee jaar is verlopen en heeft u geen onderhoudscontract, dan dient u zelf afspraken te maken met een onderhoudspartij.
 • Mijn omvormer doet het niet. Wat kan ik doen?

  Wanneer uw omvormer het niet doet kan dat twee oorzaken hebben 1) Het is mogelijk dat u de omvormer in de avonden of bewolkte dagen ‘uit’ aantreft. De omvormer heeft namelijk een minimale startspanning nodig om op te starten. Wanneer deze niet wordt gehaald, schakelt de omvormer zich uit om energie te besparen. Op het moment dat de startspanning wordt gehaald zal de omvormer weer ‘aan’ gaan. 2) Een storing. In veel gevallen geeft de omvormer dan een rood lampje. In de gebruikershandleiding van uw omvormer wordt product-specifiek aangegeven wat de oorzaak van de storing kan zijn. Ook kunt u door middel van het venster de opwek monitoren.

  LET OP! De zonnepanelen zijn door middel van solar kabels op de omvormer aangesloten. Deze kabels mogen NOOIT worden losgetrokken of doorgeknipt. Op deze kabels staat hoge spanning waardoor ondeskundig handelen tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

 • De waterdruk is te laag. Wat kan ik doen? Het systeem bijvullen?

  Net als de cv-installatie kan de energievoorziening met een water/warmtepomp een te lage waterdruk hebben. Wanneer er een te lage waterdruk ontstaat zal de warmtepomp in storing gaan. Dit kan twee oorzaken hebben: de druk in het afgiftesysteem(vloerverwarming) is te laag of de druk in de bron is te laag.

  Indien de warmtepomp niet aangeeft dat de druk te laag is in het afgiftesysteem of in de bron, dan kunt u ook kijken naar de manometer die verbonden is met het afgiftesysteem (dit zijn veelal de geïsoleerde leidingen).

  • Als de warmtepomp in storing gaat en de manometer een lage waterdruk aangeeft zal hoogstwaarschijnlijk de vloerverwarming moeten worden bijgevuld. Dit gebeurt op dezelfde manier zoals u gewend bent van de cv-installatie.
  • Als de manometer van de vloerverwarming een goede druk laat zien betekent dit dat de bron een lage waterdruk heeft. Deze moet worden bijgevuld door een gecertificeerde monteur. U kunt deze niet zelf bijvullen vanwege het glycol mengsel dat zich in het systeem bevindt.

  De druk van de bron en het afgiftesysteem moet tussen de 1 en 2 BAR zitten.

  Op het moment dat de warmtepomp in storing gaat geeft de warmtepomp een storingscode. In de gebruikershandleiding kunt u zien wat de storingscode betekent. Sommige warmtepompen geven hierin al aan of de lage druk voortkomt uit het afgiftesysteem of de bron.

  Een te lage druk in de bron is alleen mogelijk wanneer u een water/water warmtepomp heeft (warmtepomp met bodemlus).

 • Moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken?

  Zonnepanelen hebben nauwelijks onderhoud nodig. Zonnepanelen hebben een beschermende coating waardoor vuil er door de regen wordt afgespoeld. Soms kan het echter voorkomen dat de aanwezigheid van zware industrie deze coating aantast of een zeer droge periode ervoor zorgt dat vuil (met name vogelpoep of harsachtige substanties van bomen) toch aankoekt. In dat geval kan het verstandig zijn de panelen te (laten) reinigen. Hierdoor blijft de opwek op het gewenste niveau.

 • Hoe moet ik de energievoorziening bijvullen?

  Bij de warmtepomp hangen twee expansievaten. Een daarvan is voor de bron en de andere is voor de cv (centrale verwarming in de vorm van vloerverwarming). Als de bronzijde een te lage druk heeft dient u dit in geval van huur, tijdens de garantieperiode of tijdens het onderhoudscontract bij ons te melden. De warmtepomp zal in dit geval een storingsmelding geven, houd deze bij de hand. Wanneer uw garantie is verstreken en u geen onderhoudscontract bij ons heeft, dient u de bron door een specialist bij te laten vullen. Vanwege het glycolmengsel (tegen bevriezing) kunt u deze niet zelf bijvullen. Als uw cv-zijde een te lage druk heeft, dient u deze zelf bij te vullen. Deze handeling is niet anders dan bij een cv-ketel.

 • Wat moet ik aan onderhoud verrichten aan de energievoorziening?

  De energievoorziening werkt volledig automatisch, is zeer gebruiksvriendelijk en heeft niet veel onderhoud nodig. U kunt het systeem onderhouden door de druk in het afgiftesysteem op peil te houden en regelmatig de omvormer te controleren om storingen te voorkomen. Verder raden wij aan systematisch onderhoud aan uw warmtepomp te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

 • Mijn duurzame energievoorziening lijkt niet te koelen.

  Zorg ervoor dat de gewenst temperatuur op de thermostaat lager ingesteld staat dan de gemeten temperatuur. Indien dit het geval is zal de warmtepomp gaan koelen. Het kan enkele uren duren voordat de temperatuur in de ruimte omlaag gaat. Doorgaans is het mogelijk de woningen enkele graden terug te koelen ten opzichte van de buitentemperatuur. In de winter is het niet mogelijk de koeling te activeren en zal de warmtepomp alleen verwarmen. Indien u de woning niet voldoende koel krijgt helpt het ramen en deuren gesloten te houden en zonne-instraling te beperken door middel van bijvoorbeeld zonwering.

 • Wat is de frequentie van het onderhoud aan uw warmtepomp?

  Wanneer u de duurzame energievoorziening huurt of wanneer u een all-in onderhoudscontract heeft afgesloten zijn wij verantwoordelijk voor het functioneren van de warmtepomp. Wij bepalen jaarlijks welke energievoorzieningen dat jaar aan de beurt zijn voor onderhoud. De periode tussen de onderhoudsbeurten staat niet vast. Zodra het bekend is wanneer een monteur bij u langskomt, zorgen wij dat met u contact wordt opgenomen voor een afspraak. Mocht u tussentijds storingen en/of defecten ervaren met uw energiesysteem kunt u deze bij de servicedesk melden. 

Gebruik

 • Hoe kan ik het beste rendement halen uit de energievoorziening?

  De energievoorziening is reeds duurzaam met een hoog rendement van maximaal 600 procent. Het gebruik van de installatie heeft vanzelfsprekend ook invloed op het rendement.

  Met onderstaande tips kunt u het rendement verbeteren:

  • Constante kamertemperatuur
   Omdat het een laag temperatuursysteem is duurt het in de regel langer om uw woning op te warmen. Door de kamertemperatuur constant te houden, hoeft het systeem niet steeds opnieuw op te warmen. De instelling van een constante kamertemperatuur verbetert het rendement van de warmtepomp en biedt u tevens meer comfort.
  • Gebruik de passieve koeling
   In de zomer gebruikt de warmtepomp de koude die in de winter in de bron wordt opgeslagen om de woning koel te houden. Doordat het systeem wel draait maar de compressor niet aanslaat is dit een zeer energiezuinige koelmethode. Dit is niet alleen comfortabel, maar ook goed voor het rendement van uw systeem. Door het koelen wordt de bodem namelijk weer gevuld met warmte die u in de winter weer kunt gebruiken. Hoe meer warmte u in de zomer in de bodem stopt, hoe beter het rendement van de warmtepomp in de winter is.
  • Geen primaire instellingen wijzigen
   Tijdens de in bedrijfstelling wordt de warmtepomp ingeregeld. Wanneer u of iemand anders deze primaire instellingen wijzigt kan dat negatieve gevolgen hebben voor het functioneren van het systeem.
 • Wat kan ik verwachten van de mogelijkheid om te koelen met de warmtepomp

  De water/water warmtepomp kan ook koeling leveren aan de woning. Dit is passieve koeling, zonder extra energieverbruik. De lage temperatuur van de bron wordt gebruikt om uw huis te koelen (met een minimale temperatuur van 18 graden om condensvorming te voorkomen). Met deze koelfunctie kunt u uw woning een aantal graden koeler maken ten opzichte van de buitentemperatuur.

 • Hoeveel energie gebruikt mijn warmtepomp?

  Een warmtepomp werkt volledig elektrisch en gebruikt daardoor meer energie dan u waarschijnlijk gewend bent van de traditionele cv ketel.

  De hoeveelheid energie die een warmtepomp verbruikt is zeer afhankelijk van de grootte en het gebruik van de woning. Daarom is het zeer lastig hier een eenduidig antwoord op te geven. Een warmtepomp gebruikt per jaar tussen de 2.500 kWh en 5.000 kWh stroom per jaar, afhankelijk van de grootte van de woning en de bijbehorende warmtepomp. Het grootste deel van dit gebruik verbruikt hij in de winter om de woning te verwarmen. In de zomer is verbruik minimaal aangezien de warmtepomp de bodemwarmte vrijwel direct kan gebruiken voor de eventuele koeling.

  Bovenop het verbruik van de warmtepomp gebruikt u als bewoner ook stroom. Voor een gemiddeld gezin van 4 wordt er rekening gehouden met een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh per jaar. Ook uw dagelijkse verbruik zal in de winter relatief hoger zijn dan de zomer door de kortere dagen. In totaal verbruikt een gemiddeld gezin met een gemiddelde woning dus ongeveer 3.250 kWh (een getal tussen de range van de warmtepomp) + 3.000 kWh (gebruik voor een gemiddeld gezin) aan stroom per jaar waarvan het grootste deel in de winter zal worden gebruikt.”

 • Hoe wordt mijn energieverbruik gemonitord?

  Wij monitoren alleen nul-op-de-meter projecten. Voor overige projecten geldt dat u zelf kunt monitoren door middel van het display op de omvormer of via een app. In de handleiding van uw omvormer kunt u lezen hoe de app functioneert.

 • Hoe lang kan ik douchen met mijn boiler?

  Hoe lang u kunt douchen is afhankelijk van verschillende factoren: de grootte van uw douchekop, de temperatuur waarmee u doucht en de grootte van uw boilervat.

  Een rekenvoorbeeld: u heeft een boilervat van 180 liter met een temperatuur van 55 graden Celsius, uw douchekop verbruikt 8 liter per minuut en uw watertemperatuur is 38 graden Celsius. U heeft dan ongeveer 320 liter op 38 graden Celsius. Met een douchekop van 8 liter (320/8) kunt u dus ongeveer 40 minuten aaneengesloten douchen. Wanneer uw douchekop bijvoorbeeld 12 liter per minuut verbruikt (320/12) kunt u ongeveer 25 minuten aaneengesloten douchen. Het is dus belangrijk uw douchekop weloverwogen te kiezen.

 • Hoeveel geluid produceert de energievoorziening?

  Bij een lucht/water warmtepomp produceert het buitendeel geluid. Het binnendeel is zeer stil. Het binnendeel van een water/water warmtepomp produceert een geluid dat vergelijkbaar is met het aanslaan van een koelvries combinatie. Het geluid dat de energievoorziening exact produceert is afhankelijk van de installatiespecificaties.

 • Hoeveel geluid maakt mijn warmtepomp?

  Bij een lucht/water warmtepomp produceert het buitendeel geluid. Het binnendeel is zeer stil. Het binnendeel van een water/water warmtepomp produceert een geluid dat vergelijkbaar is met het aanslaan van een koelvries combinatie. Het geluid dat de energievoorziening exact produceert is afhankelijk van de installatiespecificaties.

 • Hoe kan ik mijn opgewekte energie inzien?

  U kunt op het display van de omvormer zien hoeveel energie de zonnepanelen hebben opgewekt.

  De meeste omvormers die wij plaatsen hebben ook de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een app. Op deze app kunt u monitoren hoeveel energie uw zonnepanelen opwekken. Of dit bij uw omvormer mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat, is beschreven in de handleiding van de omvormer. Als u een nul-op-de-meterwoning heeft kunt u de opwek ook monitoren via het monitoringsportaal.

Diversen

 • Wat is een warmtepomp?

  De warmtepomp is vergelijkbaar met een cv-ketel. Beiden voorzien uw woning van warmte en warm tapwater. Het voordeel van een warmtepomp is dat deze uw woning ook kan koelen door middel van passieve koeling. Een warmtepomp is bovendien gasloos en werkt een stuk efficiënter dan een cv-ketel.

 • Is het warmtepompsysteem duurder dan de CV-ketel?

  De aanschafwaarde van een warmtepompinstallatie (veelal in combinatie met zonnepanelen) is hoger dan die van een traditionele cv-installatie.

  Om de cv-ketel warmte te kunnen laten produceren moet u als bewoner elke maand gas en elektriciteit extern inkopen. Het door ons geleverde warmtepompsysteem gebruikt alleen elektriciteit om de aanwezige aardwarmte om te zetten in bruikbare warmte voor in uw woning. Daarnaast wordt de elektriciteit die de warmtepomp gebruikt veelal opgewekt door de zonnepanelen op uw dak. Dit zorgt ervoor dat de maandlasten lager zijn.

  Op termijn is de duurzame energievoorziening dan ook aanmerkelijk goedkoper dan de traditionele cv-installatie.

 • Welke soorten warmtepompen zijn er?

  Er zijn verschillende soorten warmtepompsystemen. Wij passen twee type warmtepompsystemen toe.

  In de meeste gevallen wordt er bij nieuwbouw van grondgebonden woningen het water/water warmtepompsysteem gebruikt. Bij de nul-op-de-meterwoningrenovatie wordt een lucht/water warmtepompsysteem gebruikt.

  De water/water warmtepomp gebruikt energie uit de bodem om warmte en/of koude te leveren. Hiervoor worden één of meerdere bronnen onder of naast het huis tot wel tweehonderd meter diepte geboord. Bij renovatie is het boren van bronnen vaak niet mogelijk, daarom wordt er gebruik gemaakt van de lucht/water warmtepomp. Deze installatie haalt energie uit de buitenlucht.

  Voor collectieve systemen wordt er ook gebruik gemaakt van water/water warmtepompsystemen.

 • Hoe werkt de water/water warmtepomp?

  In deze introductievideo's kunt u zien hoe de water/water warmtepomp werkt.

  U heeft nog geen toestemming gegeven om de benodigde cookies te plaatsen. Accepteer de doelgroepgerichte cookies om deze video te kunnen bekijken.

  U heeft nog geen toestemming gegeven om de benodigde cookies te plaatsen. Accepteer de doelgroepgerichte cookies om deze video te kunnen bekijken.

 • Waarom heb ik een boiler nodig?

  De warmtepomp is gebouwd om op een efficiënte en duurzame manier te voorzien in uw energievraag. De warmtepomp kan evenwel niet voldoende energie leveren om in korte tijd in één keer water op te warmen. Door middel van het boilervat kan de warmtepomp geleidelijk het water opwarmen en heeft u voldoende warm water tot uw beschikking.

 • Kan ik in de toekomst uitbouwen?

  Het warmtepompsysteem en met name het bronsysteem is veelal berekend op de woning zoals deze opgeleverd wordt. Dit betekent dat indien er na oplevering van de woning nog aanpassingen aan de woning gedaan worden, bijvoorbeeld een uitbouw, het systeem hierop niet berekend is. Wij kunnen in dat geval niet garanderen dat het bronsysteem voldoende warmte kan leveren. Als u het warmtepompsysteem heeft gekocht kunt u de uitbouw, op eigen risico, verwarmen met de warmtepomp. De garanties op goede werking vanuit BAM Energy Systems komen dan te vervallen. Wij adviseren u altijd eerst contact met ons op te nemen als u een uitbouw kiest of overweegt door te mailen naar e-mailadres info.bes@bam.com.

 • Welke zonnepanelen krijg ik op mijn woning?

  BAM Energy Systems werkt enkel met A-merken. Omdat de markt van zonnepanelen zich snel ontwikkelt, kunnen wij in voortrajecten niet exact zeggen welk merk zonnepaneel u krijgt. Ons uitgangspunt is dat de zonnepanelen te allen tijde moeten voldoen aan vastgestelde aangegeven in het contract.

 • Heeft het type vloer invloed op de werking van de vloerverwarming?

  De vloerverwarming zorgt voor een geleidelijke verwarming van de ruimte. Doordat deze niet lokaal is geplaatst, zoals een radiator, maar over het gehele vloeroppervlak is de vloerverwarming een lage temperatuur verwarming. Het voordeel hiervan is dat deze manier van verwarmen efficiënt is, het geleidelijk warm wordt en kostenbesparend is. Echter door de lage temperatuur is het belangrijk dat de vloer warmte geleidt. Hoe beter de vloer warmte geleidt hoe sneller u profijt heeft van de vloerverwarming. Voorbeelden van zeer geschikte vloerafwerkingen zijn tegels en verlijmde PVC vloeren. Andere vloerafwerkingen zijn ook mogelijk. Vaak staat in de technische omschrijving van u woning aan welke eisen de vloer minimaal moet voldoen. Vraag altijd na of de vloerbedekking geschikt is voor koelen in het geval van een water/water warmtepomp.

 • Ik wil later zelf extra panelen toevoegen, waar moet ik nu rekening mee houden?

  U kunt ervoor kiezen om na de oplevering extra zonnepanelen te plaatsen. Let hierbij wel op dat de nieuwe zonnepanelen en de omvormer een losstaand systeem vormen. Het door ons geplaatste systeem is op elkaar afgestemd. Veranderingen in dit systeem kunnen zorgen voor storingen en defecten. Als u veranderingen aanbrengt in het systeem vervalt de garantie. U kunt dus extra zonnepanelen plaatsen mits deze een losstaand systeem vormen.

 • Hoe heeft mijn keuze voor een uitbouw of dakkapel inlvoed op de prestatie van de energievoorziening?

  De duurzame energievoorziening wordt gebaseerd op de warmtevraag van de woning. Hoe groter de woning, hoe hoger de warmtevraag. Wanneer u kiest voor een uitbouw of een dakkapel wordt de woning vergroot en neemt de warmtevraag toe. Wanneer u deze opties kiest tijdens de bouw van uw woning wordt hier rekening mee gehouden en de installatie hierop aangepast. Echter wanneer u deze later wilt toepassen kan het zijn dat de installatie de warmtevraag niet aan kan. Uiteraard is er enige overwaarde berekend en zal een kleine ruimte vergrotende optie hoogstwaarschijnlijk geen invloed hebben op de werking van het systeem. Een ruimte vergrotende optie kan gevolgen hebben voor uw huurcontract, garantie of onderhoudscontract. Neem daarom vooraf contact met ons op via het e-mailadres info.bes@bam.com. We verzoeken u vriendelijk te mailen onder vermelding van de projectnaam, fase en bouwnummer of uw adres.

 • Waarom verschillen de weergegeven hoeveelheden kWh op de omvormer en in de meterkast?

  Er kan een verschil zitten in de weergegeven kWh op de omvormer en weergegeven kWh in de meterkast. De weergave op de omvormer is de hoeveelheid opgewekte kWh door uw zonnepanelen. De weergave in de meterkast is de hoeveelheid terug geleverde stroom aan het net. Als u gebruik maakt van elektriciteit voor bijvoorbeeld de koelkast, wasmachine, computer of tv, wordt de door u zelf opgewekte zonne-energie direct in uw woning gebruikt. De elektriciteit die u niet direct in de woning gebruikt wordt terug geleverd aan het net.

 • Is het beter om de duurzame energievoorziening te kopen of te huren?

  Doorgaans kunt u kiezen voor koop of huur van de duurzame energievoorziening. Welke optie beter is, is volledig afhankelijk van u als gebruiker. Kopen is in de meeste gevallen op termijn het voordeligst. Huren is een goed alternatief. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhoud en eventuele gebreken. Als u de installatie van ons huurt, garanderen wij een werkend systeem gedurende de contractperiode en bent u volledig ontzorgd.

 • Kan ik bomen en planten rondom de bron en het leidingwerk planten?

  Wanneer u de bomen of beplanting aanschaf zijn deze veelal nog klein en zijn de wortels nog compact. Zodra bomen en andere beplanting gaan groeien krijgen zij sterke wortels waarmee zij schade kunnen aanrichten aan de bron en de leidingen van de bron naar de woning. Daarnaast kunnen bomen in de toekomst ook zorgen voor schaduwvorming op eventuele zonnepanelen op het dak. Daarom raden wij aan om:

  • geen bomen te plaatsen binnen een straal van 2,5 meter van de bron/leidingen
  • rekening te houden met de locatie ten opzichte van de zon en de zonnepanelen
  • geen beplanten rondom de leidingen te plaatsen met wortels dieper van 55 cm.

Vraag niet gevonden?

Mail dan uw vraag aan info.bes@bam.com