Lagere rekening met monitoring en slimme sturing

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is voor ons topprioriteit. BAM Energy Systems biedt duurzame Energieprestatiediensten Wonen voor projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en bewoners. Op basis van monitoring en slimme sturing bieden we inzicht in energieprestaties en duurzaamheid, met als resultaat een lagere energierekening. 

Verduurzaming van woningen wordt voor woningeigenaren en bewoners steeds complexer door de toepassing van nieuwe installaties zoals warmtepompen, zonnepanelen, warmte terugwin, slimme thermostaten, dynamische energiecontracten en opslagsystemen.

Met real time energiemonitoring van deze installaties zorgen we ervoor dat kan worden bepaald of de beloofde energieprestatie van de woning wordt behaald. Op basis van de verzamelde data stellen we jaarlijkse rapportages op zodat de prestaties kunnen worden gecontroleerd en gevalideerd.

Daarnaast speelt energiemonitoring een cruciale rol in het behouden en optimaliseren van de prestaties van de woning. Het behouden van de prestaties geschiedt via het snel signaleren en oplossen van installatie- en monitoringsstoringen, het optimaliseren in de vorm van voorspellend onderhoud op basis van data. Hiermee houden we de onderhoudskosten zo laag mogelijk en vergroten we het wooncomfort voor de bewoners. 

Energiemonitoring geeft de woningbezitter real time inzicht in energieopwek en -verbruik waardoor gedrag hierop kan worden aangepast.

Slimme energiesturing draagt bij aan verdere verduurzaming, bijvoorbeeld door lokaal duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk te verbruiken op het moment dat het wordt opgewekt, door pieken te voorkomen of door apparaten efficiënter te laten werken. Door inzicht en coaching voor bewoners op het gebied van zelfconsumptie, creëren we waarde en spelen daarmee in op het in de toekomst afschaffen van de huidige salderingsregeling.

Steeds vaker zijn er lokale initiatieven om samen te werken aan verduurzaming en om energie te delen. BAM Energy systems faciliteert dit door in te zetten op energiegemeenschappen. Op basis van de slimme monitoring op woningniveau, kan er in gebieden energie uitwisseling worden gefaciliteerd, en kan netcongestie worden voorkomen.