Uw gebouw structureel energiezuiniger

BAM Energy Systems biedt slimme energieoplossingen voor utilitair vastgoed. Enerzijds door de beste keuzes te maken voor de langere termijn binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving, anderzijds door een pragmatische aanpak in het op korte termijn terugdringen van energieverbruik.

We vertalen uw duurzame energie ambitie naar een concreet plan waarin we rekening houden met andere aspecten, zoals comfort en ervoor zorgen dat gebouwgebruikers zich bewust zijn van nut en noodzaak van de maatregelen en daar ook naar handelen. Onze focus in deze dienstverlening ligt op bestaand utilitair vastgoed en collectieve energievoorzieningen.

BAM Energy Systems richt zich op integrale energiemanagementprojecten waarbij wij het energieverbruik verlagen en/of verduurzamen. Wij zijn de betrouwbare energiepartner die helpt om uw duurzame ambities waar te maken én aantoonbaar te borgen. Onze diensten zijn de opstap naar een integraal energieprestatiecontract waarin we ook energie-inkoop meenemen. Met ons TROEF-programma bieden we hiervoor state-of-the-art technieken.

De verbeterkansen in een integraal energiemanagementtraject komen voort uit waarnemingen op locatie, onderzoeken en analyses van gebouwdata (het binnenklimaat, het energieverbruik, de prestaties van installaties en de relatie daartussen), ideeën vanuit opdrachtgever en onderaannemers. BAM Energy Systems stimuleert onderaannemers om ideeën voor verbeteringen aan te dragen. De focus ligt te allen tijde op het verhogen van de tevredenheid van gebruikers in gebouwen, het optimaliseren van de energie-efficiëntie van gebouwen, installaties en processen die daarin plaatsvinden en het verlengen van de levensduur van installaties.
 

De aanvullende diensten binnen een integraal energiemanagementproject zijn:

  • Energiemonitoring
  • Energie(prestatie)rapportage
  • Energieonderzoek inclusief opstellen energiebalans en maatregelpakketten voor energiebesparing en verduurzaming (Haalbaarheidsonderzoek, Conceptstudie, EED, EML, EPA-U)
  • WKO-beheer conform BRL6000-21 (inclusief WKO-rapportage bevoegd gezag)
  • Beheer collectieve energievoorziening (bijvoorbeeld ESCo’s)
  • Energieprestatieborging conform IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol)

Bent u nog niet toe aan integraal energiemanagement? Wij leveren deze aanvullende diensten voor de verduurzaming van uw utilitair vastgoed ook afzonderlijk.
 

Infographic