Integrale benadering en betrokkenheid van alle stakeholders

Als gevolg van de sterk stijgende inzet van zonnepanelen en laadpalen ontstaan er op verschillende plaatsen in Nederland problemen in het elektriciteitsnet en dit neemt toe als hier niet op geanticipeerd wordt. Dit vraagt een integrale benadering en betrokkenheid van alle stakeholders zoals de gemeente, de bewoners/gebouweigenaren in het gebied, nutsbedrijven, enzovoort.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk kan een gebiedsontwikkelaar al veel doen bij de keuze van de duurzame energieopwekking in het te ontwikkelen vastgoed. Door daarbij ook te kijken naar het publieke gebied kun je tot op zijn minst energieneutrale wijken komen. Met behulp van slimme apparaten en datatechnologie in de woningen/kantoren en de inzet van batterijen en een daaraan gekoppeld laadplein eventueel met eigen zonnepanelen, kun je het gebied zodanig inrichten dat de pieken in het netwerk zoveel mogelijk worden voorkomen. Om dit te bereiken is het van groot belang dat iedereen binnen het gebied meedoet; zowel bewoners als bedrijven. Niet alleen het inzetten van de juiste techniek en datatechnologie is belangrijk, maar ook de bewustwording en betrokkenheid van de bewoners spelen een cruciale rol. Met de huidige energieprijzen en het overheidsbeleid hebben we daar wel de wind in de rug.

Een mooi voorbeeld is het Future Grid Crailo dat BAM Energy Systems in opdracht van GEM Crailo samen met TotalEnergies en EnergyZero ontwikkelt, realiseert en exploiteert als energiebedrijf voor Buurtschap Crailo in de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren.