Met een bevlogen team werken aan slimme energie-oplossingen

BAM Energy Systems wordt gevormd door een team van bevlogen mensen die de gezamenlijke missie hebben Nederland duurzamer te maken. Duurzamer door de ontwikkeling en toepassing van slimme technieken die de energietransitie versnellen. Aanvankelijk begonnen we met het ontwerpen en realiseren van duurzame installaties voor nieuwe gebouwen en woningen. Al snel hebben we de verduurzaming van bestaande gebouwen daaraan toegevoegd en zijn we systemen ook gaan monitoren en exploiteren om de gebruikers een compleet dienstenpakket te kunnen bieden. Zo veranderen we steeds mee met onze klanten in de woning- en utiliteitsmarkt.

De weg die we gezamenlijk zijn ingeslagen, zit vol uitdagingen. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en de Green Deal van de EU (2020) zijn ambitieuze doelen gesteld. De energietransitie en een volledig circulaire economie moeten leiden tot een substantiële reductie van CO2 in 2050. Daar moet ook door ons nog veel voor ontdekt en gedaan worden. Met onze vooruitstrevende en innovatieve dadendrang willen we daarin van betekenis zijn.

Betrouwbare energiediensten

Als we de energietransitie tot een succes willen maken, moeten we ervoor zorgen dat duurzame energie voor iedereen haalbaar en betaalbaar wordt. Geen gemakkelijke opgave. Gelukkig beschikken we bij onze innovaties en productontwikkeling over de brede kennis en ervaring van BAM en die van onze specialistische partners. Met elkaar zorgen we ervoor dat hoogwaardige en complexe techniek zich vertaalt in slimme en pragmatische tools voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers. Ook al gaan de ontwikkelingen snel, wij blijven nieuwsgierig naar hoe wij ze kunnen omzetten in betrouwbare diensten die onze klanten nodig hebben.

Energiegemeenschappen

Duurzame energie wordt in toenemende mate opgewekt op de plek waar de energie ook wordt benut. Daarom richten we ons steeds meer op het inbouwen van flexibiliteit tussen gebouwen in een gebied, zodat we optimale energie-uitwisseling met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot tot stand kunnen brengen. De energiegemeenschappen die we hiervoor inrichten, stellen we gebruikmakend van ‘internet of energy’, in staat hun lokaal opgewekte groene energie uit te wisselen met andere deelnemers in die gemeenschap. Wij zorgen er op een datagedreven manier voor dat woningen en utiliteitsgebouwen beter gaan presteren en duurzamer worden. Hiervoor werken we onder meer in het TROEF-consortium samen met diverse bedrijven en instellingen.

BAM-identiteit

Bij BAM Energy Systems werken verschillende mensen met verschillende achtergronden. Maar tegelijkertijd delen we dezelfde BAM-identiteit. Onze vijf waarden weerspiegelen hoe we ons als BAM presenteren, hoe we ons gedragen als collega’s en waar we voor staan. Het naleven van onze waarden - duurzaam, inclusief, samenwerkend, betrouwbaar en eigenaarschap - helpt ons bij het behalen van onze doelstellingen. Iedere dag opnieuw. Waarden vormen de basis voor wie we zijn en wat we doen.

Ons team is ambitieus en haalt de inspiratie uit het gemeenschappelijke doel Nederland duurzamer te maken. Dat doen we met een mix van ervaren en jonge medewerkers. De successen die achter ons liggen, versterken onze drive de wereld van de energie slimmer en beter te maken. De geweldige uitdaging die we daarin zien, maakt ons tot wie wij zijn.