Nieuwbouwwoningen

BAM Energy Systems is gespecialiseerd in het optimaliseren van energiegebruik in nieuwbouwwoningen en in het efficiënt opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen. Onze energiesystemen voorzien nieuwe woningen van warmte, koeling, warm tapwater en elektriciteit. Zowel collectief voor bijvoorbeeld appartementengebouwen als individueel voor grondgebonden woningen. Hierbij hebben wij ook slim sturen batterijoplossingen om het gebruik zo veel mogelijk af te stemmen op de zelf opgewekte energie, het overschot op te slaan in een batterij en bij een verwacht tekort dit af te stemmen op een gunstig moment om in te kopen.

Voorbeelden van de oplossingen die wij bieden zijn:

  • Warmte-/koudeoplossingen en zonnepanelen
    voor individuele woningen en collectieve WKO-systemen voor appartementengebouwen,
  • Energieprestatiediensten
    zoals Nul-op-de-Meter en slim sturen inclusief batterij in de woning 
  • ESCo’s (Energy Service Company's)
    langjarige warmte/koude levering op basis van lease of energieleveringsprestatie